|

December 24, 2015

Announcement: Sahabalyeva Sagara - 30 Jan 2015 - Mangalore - KKSV (Karnataka Communal Harmony Forum)

ಕ.ಕೋ.ಸೌ.ವೇ.

“ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಸಾಗರ”

(ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಸೌಹಾರ್ದದ ನದಿಗಳು)

ಕಳೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದ ವೇದಿಕೆಯ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತ್ತೆ, ಜನವರಿ ೩೦ಗಾಂಧಿ ಹತ್ಯೆಯಾದ ದಿನದಂದು "ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಸಾಗರ" ಎನ್ನುವ ಬ್ರಹತ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ-ವೈವಿಧ್ಯ ಸಮಾವೇಶವನ್ನುಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ನದಿ ಜನ ಜಾಥಗಳು, ಜನವರಿ ೩೦ರಂದು ಕರಾವಳಿಯ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಲಿವೆ. ಸೂಫಿ, ವಚನ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ನಾಟಕ, ಬ್ಯಾರಿ ಡಫ್ಹಾಡುಗಳು, ಹೋರಾಟದ ಹಾಡುಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ವೈಚಾರಿಕ ವಿಚಾರಧಾರೆ, ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ವಿರುಧ್ಧಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನ, ಪ್ರಗತಿಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಕವಿಗಳು, ಕಲಾವಿದರು,ಸಾಹಿತಿಗಳು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸೌಹಾರ್ದ ಪ್ರಿಯರು ಕಡಲ ತಡಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದುಸಂಗಮಸಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಆ ದಿನ ನೀವುಗಳು ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ನಾರಾಯಣಗುರುಗಳು, ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾವ್, ಕೋಟಿ-ಚೆನ್ನಯ, ರಾಮಗೌಡ, ರಾಣಿ ಅಬಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕತುಳುನಾಡಿನ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕರ, ವೀರರ- ವೀರನಾರಿಯರಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತ, ವರ್ತಮಾನದ ತಲ್ಲಣಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಬನ್ನಿ.

KARNATAKA COMMUNAL HARMONY FORUM

Central Committee

“SAHABALVEYA SAGARA”

(THE SEA OF COEXISTENCE)

The National Conference of Coexistence Where Different Religions, Castes, Ideologies, Cultures, Languages Converge

“The Rivers of People’s Marches” set off from all directions will converge at Arabian seacoast. Yakshagana, Drama, Musical Presentation of Sufi-Vachana, Songs of Struggle, Dhaff Kwalli and other forms of expression that demonstrate India’s secular social fabrics and peaceful coexistence

Date: 30.01.2016

Venue: Town Hall, Manaluru

Time: from 9 am to 8 pm


PLEASE FIND THE ATTACHMENTS

https://web.facebook.com/Karnataka-Komu-Souharda-Vedike-115958431848942/?ref=bookmarks

kksvedike@gmail.com

o o o o

KARNATAKA COMMUNAL HARMONY FORUM
Central Committee

“SAHABALVEYA SAGARA”
(THE SEA OF COEXISTENCE)

The National Conference of Coexistence Where Different Religions, Castes, Ideologies, Cultures, Languages Converge

“The Rivers of People’s Marches” set off from all directions will converge at Arabian seacoast. Yakshagana, Drama, Musical Presentation of Sufi-Vachana, Songs of Struggle, Dhaff Kwalli and other forms of expression that demonstrate India’s secular social fabrics and peaceful coexistence

Date: 30.01.2016
Venue: Town Hall, Manaluru
Time: from 9 am to 8 pm
---------------

January 30! The day that India suffered a massive blow on. It was the day on which Mahatma Gandhi was associated by Nathuram Godse, a Hindutva communal fanatic. Gandhi’s association was a direct result of communal hate that erupted and ran high across Indian subcontinent in general and Northern parts in particular following the partition of the India. Both Hindutva and Islamic frenzy fundamentalists spread communal hate and triggered riots that claimed thousands of lives and destroyed innumerable properties on both sides. The fire of communal revulsion that devastated both the newly formed countries also claimed the life of Mahatma Gandhi. Bhagat Singh, Ambedkar, communists, socialists and many others with diverse ideological streams too had had sharp differences with Mahatma Gandhi on various issues. Their contending ideological stand-points however never took an ugly form of resorting to physical attacks. Only those cowards who are incapable of encountering dissent through a healthily discourse or those who are extremely intolerant to difference of opinions resort to such heinous acts of silencing dissent by force. There is a sharp similarity between Gandhi’s association and recent Dadri lynching. Both incidents are clear expressions of religious hate, cultural enmity and intolerance to dissent. They are also well-hatched conspiracies that are part of a larger and long-run political scheme for power.

Nation building does essentially mean uniting communities. The latter is a precondition for former. It is impossible to build a nation with divided communities. Internal clashes and conflicts automatically invite external threats. Chanakya advises to weaken the foreign kingdom by triggering internal clashes and conflicts among its brothers before invading it. India was subjected to frequent invasions and attacks not because of strength of invading foreign forces, but because of weakness of defending internal forces. The country, splintered along the lines of castes, religions, sects and other cultural identities, apart from the territorial fragments of local rule, had historically been a sitting duck and a vulnerable target for attackers. It was this disunity and conflicts among Indians that created a favourable condition for British colonial forces with an army of 30,000 personnel to easily suppress Indian resistance and conquer the subcontinent to enslave over 30 crores population. It is also a fact that we could not dislodge British rulers from our country as long as we continued to be divided and fight among ourselves. It was only after we came out of our narrow shells of caste, religion, language, sect and other identities and rallied under a broad and common identity of Indian nationalism that we could throw the aggressors beyond seas to become independent. However, before the country celebrated its historic victory against the mighty foreign rule, it had to witness the partition followed by an outbreak of horrific communal violence that claimed millions of lives and devastated innumerable properties. The violence inflicted deep and permanent wounds on the minds of people and disturbed the harmony and coexistence that the subcontinent cherished for centuries.

The country is under threat again today. The international and domestic corporate forces have unleashed a combined onslaught on the people under name of cunningly coined concept of globalisation. The corporate-oriented economic policies being aggressively implemented by successive governments for decades have deepened agrarian crisis and are massively driving the countrymen out of farm sector. The deepening farm distress is increasingly pushing farmers to nooses. In order to appease corporate class and attract huge investments, the governments are either diluting or scrapping hard-earned labour laws. The workers are relegated to mere daily-wage labourers with no job security. Hire and fire policy has become a handy tool at the hands of corporate class across economic sectors to over-exploit the labouring masses. Women have become sex-objects in the degenerated value system being aggressively promoted by sex-market forces hand in hand with State. The cost of living becoming dearer with each year passing, as even essential services such as education and healthcare that were supposed to be ensured by a welfare state to its citizens free of cost have become costly commodities unaffordable to people at large. A day may soon come where we would be forced buy naturally available essential resources for existence such as clean air.

What are we doing when our lives and livelihoods are under threat? What are we doing when we ought to get united and resist the attempts of destroying our lives and livelihoods? We are just living in our own shells by forming caste and community based organisations and holding occasional public meetings. We are just discussing day-and-night about the religious differences and making them a point for creating communal tensions. We debating restlessly and endlessly to know whether a structure in a remote corner of the country a mosque or a temple and using it for triggering communal violence that claim innocent lives across the country. When the indigenous breeds of cattle are fast disappearing in modern age affecting cattle-based agriculture and when farmers are finding it very difficult to maintain cattle, we are intensely debating to decide whether one should or should not eat beef. We are making a community’s different food habit a point to corner and unleash an attack on it. We are destroying lives of those young men and women who go beyond their castes, communities, religions and other cultural identities to build purely love-driven relationships.

In essence, we are in practice attempting to lead our country on a dangerous path that was firmly resisted by Budha, Basava, Kabir, Guru Nanak, Sufis, Vivekananda, Phule, Gandhi, Ambedkar, Periyar, Bhagat Singh, Chandrashekhar Azad, Subhash Chandra Bose and other social reformers and freedom fighters (sometimes even hailing their ideals in slogans). The widening trench of mistrust among different castes and religions and the hate stemming from it is misleading us. Those who play hate-politics are, taking advantage of our differences, continued to divide and rule us.

Before our lives and livelihoods get further destroyed, minds get further disturbed, friends turn foes and the country get further crisis-ridden, we need to get awakened. Before the forces of vested interests trigger clashes and conflicts among people of different castes, communities, religions, sects and other identities, we need to protect our harmonious society which is historically known for peaceful coexistence of people of different cultural identities and practices.

This Conference of Coexistence is scheduled to be held on 68th death anniversary of Mahatma Gandhi who not only led India’s freedom movement to final victory, but also strived hard throughout his life for preserving India’s secular social fabrics that strongly bound the country as a single formidable entity with diversities. We appeal to all of you to attend the conference and join hands with us in our efforts to create more tolerable and harmonious society where people could live in peace and dignity with their cultural identities and practices.

➢ Resist imposition of cultural singularity on a multi-culture society
➢ Preserve and develop country’s secular social fabrics
➢ Give up hate and unite in nation-building
➢ Let diversities not lead to enmity
➢ Let us not allow for divide and rule
➢ Let us drive out the forces that trigger enmity among castes and religions
➢ Let us get united and fight for resolving our problems
➢ Let us build a harmonious and tolerant society on the ideals of peaceful coexistence.
Contact:
1. Bhairava Kripa, Ganapathi Badavane, 1st Cross, Vidhya Nagar, Shivamogga – 577202

2. Room No. 132, 2nd Floor, Brindavan Lodge, Udupi

3. No. 122/4, Infantry Road, Beside Balaji Art Gallery, Shivaji Nagar, Bengaluru – 560001

• K.L. Ashok: 9448256216
• Robin Christopher J: 87722797111
• Suresh Bakrabile: 0824-2225652
• Ismat Fajeer: 9880984288
• Gous Moiddeen: 9448220998
• Rati Rao: 9448051387
• K. Phaniraj: 9448983294
• Abdul Samad Chaudri: 9880905943
• Re.Fa. Manoharchandra Prasad 9448488350
• J.M. Veerasangaiah: 9342658829